5 lipca 2016

Kursy

  • Logistyka, jako narzędzie efektywnej obsługi klienta.
  • Wylęgarnia firm Spin off i Spin out. Szkolenie biznesowe z zakresu tworzenia biznesplanów oraz pozyskiwania środków na prowadzenie działalności.
  • Kurs z przedsiębiorczości.

Uprawnienia

  • Prawo jazdy kategoria A.
  • Prawo jazdy kategoria B.

Inne

  • Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.