Umiejętności

Informatyczne

 • Obróbka graficzna rastrowa: Photoshop, Gimp.
 • Tworzenie grafiki wektorowej: Corel, Inkscape.
 • Animacja z wykorzystaniem grafiki 3D: Blender.
 • Tworzenie stron internetowych: HTML, CSS, PHP.
 • Podstawy CAD: AutoCad, ArchiCad.

Praktyczne

 • Fotografia produktowa: praca w studiu.
 • Znajomość deweloperska frameworków sklepów interetowych: Prestashop,  Aeroshop, Porte.
 • Umiejętność budowy stron internetowych: Jommla!, WordPress.
 • Naprawa, diagnostyka sprzętu komputerowego.
 • Administracja sieciami firmowymi, dbanie o bespieczeństwo komputerów w tym opracownie polityki bezpiezpieczeństwa firmy.
 • Znajomość systemów ekiosków informacyjnych i umiejętność wdrażania.

Ekonomiczne

 • Znajomość rynku nieruchomości w zakresie pośrednictwa rynek Szczeciński.
 • Wiedza teoretyczna z zakresu kadr, księgowości.