Doświadczenie

  • Wykładowca szkoły policealnej. Przedmioty Systemy operacyjne, Projektowanie i montaż sieci.
  • Specjalista do spraw marketingu internetowego, webmaster. Informatyk firmowy, administracja i obsługa stron internetowych, budowa systemów, fotograf.
  • Działalność gospodarcza.  Działalność związana z oprogramowaniem, budowa sklepów, stron, systemy alarmowe.  Obecnie zawieszona.
  • Promotor sprzętu. Działania związane ze sprzedażą i marketingiem jednego z największych producentów sprzętu komputerowego w punkcie sprzedaży detalicznej.
  • Fotograf w firmie motoryzacyjnej. Administracja i obsługa serwisu Allegro. Działania związane z fotografowaniem i wprowadzaniem towaru firmy na stan.
  • Makler nieruchomości. Praca w dwóch firmach na terenie Szczecina. Przyjmowanie ofert nieruchomości, kontakt z klientem kupującym i sprzedającym inwestorem indywidualnym.
  • Telefoniczny doradca klienta. Obsługa klientów detalicznych.
  • Pracownik administracji w firmie doradztwa finansowego. Prace administracyjne związane z obsługą polis ubezpieczeniowych obsługa poszczególnych doradców ubezpieczeniowych.