• Czy warto posiadać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych?

    W tym poście chciałbym poruszyć kwestie ECDLa czyli Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Na wstępie chciałbym zaznaczyć iż nie mam zamiaru nikogo namawiać, ani zniechęcać. Chciałbym przedstawić teraz rzetelne informacje, dla kogo i po co stworzony jest ECDL. Chciałbym powiedzieć kiedy warto, a kiedy nie warto wyrobić certyfikat ECDL i co to jest ECDL.

    Skrót ECDL wywodzi się od ”European Computer Driving Licence”. Oznacza to w wolnym tłumaczeniu „Europejska Komputerowa Licencja na Prawojazdy”. ECDL nie jest jednolitym kursem, jest to zbiór różnych kursów przygotowany, dla różnych ludzi o różnych predyspozycjach.

    Europejski certyfikat umiejętności komputerowych (ECDL) to ogólnoeuropejskie kwalifikacje w zakresie podstawowych umiejętności komputerowych. Przedstawiając zaświadczenie wydane przed komisje ECDL przedstawia się pracodawcy międzynarodowy certyfikat. Dużo pracodawców zna ten certyfikat i wie, że nie jest on wydawany przez lokalną firmę, ale znaną międzynarodową instytucję. ECDL jest pierwszym międzynarodowym certyfikatem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe na terenie całej Unii Europejskiej. Nie chciałbym jednak wymieniać samych plusów posiadania certyfikatu ECDL ponieważ byłoby to nie rzeczowe. Chciałbym zatem za pomocą tabeli przedstawić zalety i wady posiadania tego certyfikatu.

    Post Tagged with ,
Comments are closed.